Охорона праці

ДП КЛАВДІЄВСЬКА ЛНДС  Напрями  Охорона праці

НАКАЗ "ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ"

ПОЛІТИКА З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Роботодавець робить все, щоб згідно Конституції України забезпечити на підприємстві належні, безпечні та здорові умови праці; запобігти інцидентам, нещасним випадкам і професійним захворюванням; дотримуватися відповідних національних законів і правил з охорони праці, добровільних програм, колективних угод з охорони праці й інших вимог, які підприємство зобов'язалося виконувати; гарантувати проведення консультацій з працівниками, залучати їх до активної участі у всіх елементах СУОПР; безперервно удосконалювати функціонування СУОПР.
Розробляє Систему управління охороною праці та ризиками для вирішення наступних завдань:
- Забезпечити реалізацію заходів поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого довкілля;
- Ввести вимоги охорони праці у проекти і конструкторсько-технологічну документацію;
- Провести навчання і атестацію працівників з охорони праці;
- Розробити процедуру ідентифікації небезпек, оцінювання і контролю ризиків;
- Привести виробниче обладнання у відповідність з вимогами безпеки;
- Привести технологічні процеси у відповідність з вимогами безпеки;
- Привести споруди, будинки і приміщення у відповідність з вимогами безпеки;
- Привести санітарно-гігієнічні умови у відповідність з нормами;
- Забезпечити працівників засобами колективного та індивідуального захисту;
- Зробити оптимальний режим праці та відпочинку;
- Привести санітарно-побутові приміщення у відповідність з нормами;
- Провести протипожежні заходи;
- Провести заходи з попередження ДТП;
- Провести протиаварійні заходи;
- Провести заходи захисту виробничого довкілля;
- Забезпечити лікувально-профілактичне обслуговування працівників;
- Провести страхування працівників;
- Забезпечити підприємство ресурсами;
- Проводити моніторинг дії шкідливих і небезпечних виробничих чинників;
- Запровадити механізм стимулювання працівників;
- Здійснити заходи мотивації безпечної праці;
- Впроваджувати позитивний досвід у сфері охорони праці та ризику;
- Здійснити інформаційне забезпечення в галузі охорони праці;
- Забезпечити виконання працівниками вимог правил безпеки;
- Виконати планові заходи з охорони праці.

Ці та інші завдання з охорони праці вирішуються за допомогою таких основних функцій:
    Розробити ризикоорієнтовану політику з охорони праці;
    Проводити планування заходів з охорони праці;
    Проводити ідентифікацію небезпек та оцінювання ризику;
    Проводити організацію і координацію роботи з охорони праці;
    Здійснювати мотивацію роботи з охорони праці;
    Проводити ризик-аудити, контроль, коригування і аналіз роботи з ОП